Entries by Dr. Elizabeth M.

5 Lợi Ích Của Việc Tập Kegel

Việc tập luyện Kegel nghe có vẻ rất tẻ nhạt và cần nhiều nỗ lực. Bạn có thể sẽ nghĩ bạn vẫn còn trẻ chán và rằng bạn chưa cần tới nó, thực tế chúng tôi không muốn nói rằng bạn đã sai, tuy nhiên, TẤT CẢ phụ nữ đều cần tới Kegel. Các bài […]